ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
$10.99 USD
1 سال
.net
$11.42 USD
1 سال
$11.42 USD
1 سال
$11.42 USD
1 سال
.org
$12.96 USD
1 سال
$12.96 USD
1 سال
$12.96 USD
1 سال
.website
$24.67 USD
1 سال
$24.67 USD
1 سال
$24.67 USD
1 سال
.actor hot!
$0.00 USD
1 سال
N/A
N/A
.band hot!
$36.30 USD
1 سال
$36.30 USD
1 سال
$36.30 USD
1 سال
.career new!
$116.15 USD
1 سال
$116.15 USD
1 سال
$116.15 USD
1 سال
.store new!
$72.60 USD
1 سال
$72.60 USD
1 سال
$72.60 USD
1 سال
.space
$10.15 USD
1 سال
$10.15 USD
1 سال
$10.15 USD
1 سال
.xxx
$117.67 USD
1 سال
$117.67 USD
1 سال
$117.67 USD
1 سال
.xyz
$16.49 USD
1 سال
$16.49 USD
1 سال
$16.49 USD
1 سال
.yoga
$36.29 USD
1 سال
$36.29 USD
1 سال
$36.29 USD
1 سال
.zone
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
.wiki
$33.38 USD
1 سال
$33.38 USD
1 سال
$33.38 USD
1 سال
.co.uk
$10.15 USD
1 سال
$10.15 USD
1 سال
$10.15 USD
1 سال
.casino
$159.72 USD
1 سال
$159.72 USD
1 سال
$159.72 USD
1 سال
.cheap
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
.click
$8.70 USD
1 سال
$8.70 USD
1 سال
$8.70 USD
1 سال
.clothing
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
.club
$18.86 USD
1 سال
$18.86 USD
1 سال
$18.86 USD
1 سال
.cn.com
$55.31 USD
1 سال
$55.31 USD
1 سال
$55.31 USD
1 سال
.co.com
$36.29 USD
1 سال
$36.29 USD
1 سال
$36.29 USD
1 سال
.co.in sale!
$4.51 USD
1 سال
$4.51 USD
1 سال
$12.06 USD
1 سال
.coffee sale!
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
.com.co hot!
$18.35 USD
1 سال
$18.35 USD
1 سال
$18.35 USD
1 سال
.com.ru
$6.53 USD
1 سال
$6.53 USD
1 سال
$6.53 USD
1 سال
.community
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
.com.de
$10.55 USD
1 سال
$10.55 USD
1 سال
$10.55 USD
1 سال
.chat
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
.city
$26.39 USD
1 سال
$26.39 USD
1 سال
$26.39 USD
1 سال
.clinic
$59.58 USD
1 سال
$59.58 USD
1 سال
$59.58 USD
1 سال
.cloud
$27.59 USD
1 سال
$27.59 USD
1 سال
$27.59 USD
1 سال
.cn
$10.87 USD
1 سال
$10.87 USD
1 سال
$10.87 USD
1 سال
.co
$35.83 USD
1 سال
$35.83 USD
1 سال
$35.83 USD
1 سال
.co.de
$12.66 USD
1 سال
$12.66 USD
1 سال
$12.66 USD
1 سال
.co.nz
$27.26 USD
1 سال
$27.26 USD
1 سال
$27.26 USD
1 سال
.com.au
$38.68 USD
2 سال ها
$38.68 USD
2 سال ها
$38.68 USD
2 سال ها
.com.cn
$10.87 USD
1 سال
$10.87 USD
1 سال
$10.87 USD
1 سال
.com.mx
$17.42 USD
1 سال
$17.42 USD
1 سال
$17.42 USD
1 سال
.com.sc
$130.68 USD
1 سال
$130.68 USD
1 سال
$130.68 USD
1 سال
.company
$23.22 USD
1 سال
$23.22 USD
1 سال
$23.22 USD
1 سال
.pw
$10.55 USD
1 سال
$10.55 USD
1 سال
$10.55 USD
1 سال
.me hot!
$35.82 USD
1 سال
$35.82 USD
1 سال
$35.82 USD
1 سال
.love hot!
$43.55 USD
1 سال
$43.55 USD
1 سال
$43.55 USD
1 سال
.ltd new!
$26.39 USD
1 سال
$26.39 USD
1 سال
$26.39 USD
1 سال
.live new!
$27.58 USD
1 سال
$27.58 USD
1 سال
$27.58 USD
1 سال
.limited
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال
$41.57 USD
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains